<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=741178932942770&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
 
Dieren zijn niet van ons om op te experimenteren, te eten, te dragen, te gebruiken voor amusement of te mishandelen op welke manier dan ook.

Vraag minister Piet Adema onmiddellijk actie te ondernemen om een einde te maken aan wrede dierproeven

Experimenteerders vergiftigen, verminken, verblinden, drogeren, verbranden en doden dieren voor proeven waarvan de resultaten vaak nutteloos zijn bij toepassing op mensen. De nieuwe minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit moet van het beëindigen van dierproeven zijn topprioriteit maken. Stuur hem vandaag nog een bericht.

Dieren hebben emoties en een wil om te leven, maar in laboratoria worden ze geïsoleerd in kooien, getraumatiseerd en onderworpen aan gruwelijke pijn.

Minister Piet Adema, die op 3 oktober is aangetreden, heeft dringend werk aan de winkel. De afgelopen vijf jaar is het aantal dierproeven in Nederland op beschamende wijze gestagneerd. Toch kan de boodschap niet duidelijker zijn – we accepteren niet meer van dezelfde ineffectieve aanpak om af te stappen van dierproeven.

In juni sloot het parlement zich bij deze boodschap aan door acht moties aan te nemen om de overgang naar dierproefvrije innovatie te versnellen. Uit een recente peiling blijkt ook dat 76% van de Nederlanders wil dat het aantal dierproeven voortaan continu afneemt.

Minister Adema moet een nieuw nationaal plan laten opstellen om het gebruik van dieren in laboratoria aan te pakken en de mogelijkheden van de moderne wetenschap optimaal te benutten. Bovenal is dit plan essentieel om een voortzetting van de bestaande archaïsche aanpak te voorkomen en af te stappen van het mislukte paradigma van dierproeven

Kom nu in actie

PETA heeft de regering al geschreven om een zinvol antwoord te eisen op de moties van het parlement. Nu hebben we jou nodig om extra druk uit te oefenen op minister Adema, die hoofdverantwoordelijk is voor het regeringsbeleid inzake dierproeven. Gebruik het onderstaande formulier om hem een bericht te sturen.

Zijne Excellentie
Minister
Adema
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Hooggeachte Minister Adema

Gefeliciteerd met uw benoeming.

Ik schrijf om mijn zorgen te uiten over het stagnerende aantal dierproeven in Nederland. Al vijf jaar lang is er geen afname, ondanks de ambitie die Nederland in 2016 had om dierproeven uit te faseren en uiterlijk in 2025 koploper te worden in dierproefvrije innovatie.

Dierproeven zijn niet alleen wreed maar leiden meestal ook niet tot wezenlijke vooruitgang voor de menselijke gezondheid. Ik, en de grote meerderheid van het Nederlandse volk, wil dat de overheid dringend stappen onderneemt om een einde te maken aan dierproeven. Deze maatschappelijke wens blijkt ook uit acht moties over dierproeven die in juni met Kamerbrede steun zijn aangenomen.

Geeft u de hoogste prioriteit aan het ontwikkelen van een actieplan om een einde te maken aan dierproeven, zoals geëist door het volk en de aanvaarde moties?

Hoogachtend,
 

Kom nu in actie

Velden met een sterretje (*) moeten worden ingevuld.

Contact houden
Als medestander van PETA help je nu al om dierenlevens te redden. Om je te laten zien hoe we de giften van onze donateurs goed gebruiken en om je informatie te verstrekken over manieren waarop je dieren kunt blijven helpen, inclusief hoe je lid kunt worden van PETA of bijdragen kunt overmaken om ons werk te steunen, kunnen we per post contact met je opnemen aan de hand van de gegevens die je in dit formulier hebt verstrekt.

Meld je aan voor e-mailupdates van PETA, waaronder:

Steun ons werk om dierenlevens te redden. Selecteer JA om e-mails te ontvangen, waaronder berichten over andere manieren om dieren te helpen, bijvoorbeeld door petities te ondertekenen en door PETA's levensreddende werk te financieren.

Ons volledige privacybeleid is hier te lezen. Je kunt de manier waarop we met je communiceren op elk gewenst moment wijzigen, inclusief om het aantal berichten dat we je sturen te verminderen of om je af te melden voor al onze communicatie. Neem daartoe hier contact met ons op. Huidige abonnees: je blijft e-mails ontvangen tenzij je je daar hier uitdrukkelijk voor afmeldt.