Dieren zijn niet van ons om op te experimenteren, te eten, te dragen, te gebruiken voor amusement of te mishandelen op welke manier dan ook.

Dring er bij paus Franciscus op aan om de marteling van stieren te veroordelen

Hoewel steeds meer landen stieren “gevechten” verbieden – een misleidende naam omdat de onwillige stier geen kans heeft om er levend uit te komen – worden er nog steeds tienduizenden stieren per jaar gemarteld en op gewelddadige wijze gedood in arena’s. Omdat deze gruwelijke spektakels vaak worden gehouden ter ere van katholieke heiligen of tijdens heilige christelijke vieringen, kan – en moet – de katholieke kerk helpen een einde te maken aan deze dierenmishandeling door het martelen van stieren in naam van religie publiekelijk te veroordelen.

De katholieke kerk en ‘stierenvechten’

De kerk heeft zich al eerder uitgesproken tegen stierengevechten: al in de 16e eeuw was paus Pius V, die inmiddels heilig verklaard is, van mening dat het opzettelijk aansporen en martelen van stieren niet kon worden beschouwd als ‘christelijke vroomheid en naastenliefde’ en hij veroordeelde de evenementen als ‘wrede en laaghartige spektakels van de duivel en niet van de mens.’ Hij vaardigde in 1567 een pauselijke bul – een officiële proclamatie – uit die het organiseren en bijwonen van stierengevechten verbood op straffe van excommunicatie. Latere pausen beperkten het verbod tot priesters en andere geestelijken die stierengevechten bijwoonden en verboden dergelijke evenementen op religieuze feestdagen.

Hoewel deze pauselijke bul technisch gezien nog steeds van kracht is, zorgt het stilzwijgen van de katholieke kerk over het martelen en doden van stieren ervoor dat extreme wreedheid tegen dieren in naam van katholieke heiligen in stand wordt gehouden. Sommige stierenmartelevenementen worden zelfs gehouden op Pasen – de belangrijkste heilige dag op de christelijke kalender. Veel kapellen staan naast stierenvechtarena’s waar deze ‘vieringen' plaatsvinden en rooms-katholieke priesters dienen vaak als officiële kapelaans voor stierenvechters.

Het martelen van stieren is onchristelijk

“Stierengevechten” zijn een onchristelijk, bloederig spektakel waarbij opzettelijk en onnodig pijn en trauma wordt toegebracht aan Gods schepselen. De stieren - onzeker over wat er gebeurt en in een poging om het in te schatten en te vluchten - worden onderworpen aan een langdurige, pijnlijke dood door herhaaldelijk te worden gestoken voordat ze worden gedood door een zwaard dat in het hart wordt gestoken of een dolk in het ruggenmerg. Deze geritualiseerde slachting zou niet verder af kunnen staan van de leer van Christus over liefde en barmhartigheid voor alle levende, voelende wezens. Als bewaarder van de leer van Jezus Christus moet de katholieke kerk stelling nemen tegen dit geweld door zich publiekelijk te distantiëren van deze verachtelijke vertoningen.

Teken de petitie

Teken alsjeblieft de petitie aan paus Franciscus, het hoofd van de katholieke kerk, om hem aan te sporen publiekelijk de wreedheid van stierengevechtspektakels in naam van de kerk te veroordelen.

Uwe heiligheid paus Franciscus: Veroordeel het martelen van stieren

Allerheiligste Vader:

Wij dringen er bij u op aan om het stierenvechten te veroordelen als een wreed en onchristelijk spektakel, zoals paus Pius V vóór u deed. Gods schepping zou niet onderworpen mogen worden aan langdurig lijden en doodgestoken mogen worden in de naam van katholieke heiligen of tijdens heilige christelijke vieringen, en leden van de katholieke geestelijkheid zouden marteling van dieren in de naam van religie niet moeten steunen.

Zoals verklaard in de Laudato si' uit 2015: "Elke daad van wreedheid jegens welk schepsel dan ook is 'in strijd met de menselijke waardigheid'." Toch maakt het stilzwijgen van de katholieke kerk en haar nalatigheid om op te treden tegen stierenfoltering een aanfluiting van de leer van Christus over vriendelijkheid en medeleven.

Stierengevechten zijn een geritualiseerde executie, waarbij een stier herhaaldelijk wordt uitgedaagd en gestoken totdat hij verzwakt en weerloos is. Een matador steekt dan een zwaard in het hart of de longen van het dier. Het kan vele pogingen kosten om een stier op deze manier te doden, en als de matador faalt, wordt een mes gebruikt om het ruggenmerg door te snijden. De oren of de staart van de stier kunnen zelfs worden afgesneden en bewaard worden als trofee.

Heilige Vader, voordat er nog meer dieren op deze manier worden gemarteld, wil ik u vragen om de leden van de geestelijkheid en de meer dan 1 miljard katholieken over de hele wereld te laten weten dat stierengevechten in strijd zijn met de waarden van het Rooms Katholieke geloof en dat elke associatie met dit grotesk wrede spektakel in Gods naam onmiddellijk moet ophouden.

Hoogachtend,

Voeg je naam toe

Velden met een sterretje (*) moeten worden ingevuld.

Contact houden
Als medestander van PETA help je nu al om dierenlevens te redden. Om je te laten zien hoe we de giften van onze donateurs goed gebruiken en om je informatie te verstrekken over manieren waarop je dieren kunt blijven helpen, inclusief hoe je lid kunt worden van PETA of bijdragen kunt overmaken om ons werk te steunen, kunnen we per post contact met je opnemen aan de hand van de gegevens die je in dit formulier hebt verstrekt.

Meld je aan voor e-mailupdates van PETA, waaronder:

Steun ons werk om dierenlevens te redden. Selecteer JA om e-mails te ontvangen, waaronder berichten over andere manieren om dieren te helpen, bijvoorbeeld door petities te ondertekenen en door PETA's levensreddende werk te financieren.

Ons volledige privacybeleid is hier te lezen. Je kunt de manier waarop we met je communiceren op elk gewenst moment wijzigen, inclusief om het aantal berichten dat we je sturen te verminderen of om je af te melden voor al onze communicatie. Neem daartoe hier contact met ons op. Huidige abonnees: je blijft e-mails ontvangen tenzij je je daar hier uitdrukkelijk voor afmeldt.