Dieren zijn niet van ons om op te experimenteren, te eten, te dragen, te gebruiken voor amusement of te mishandelen op welke manier dan ook.

Help dieren – roep de Nederlandse overheid op om de Research Modernisation Deal te omarmen

PETA's Research Modernisation Deal zet een stappenplan uiteen voor het vervangen van het gebruik van dieren in experimenten door methoden die relevant zijn voor de mens. Het omvat de volgende stappen:

  • het onmiddellijk elimineren van het gebruik van dieren op gebieden waar reeds is aangetoond dat ze slechte vervangers voor de mens zijn
  • het kritisch bekijken van overige onderzoeksgebieden om te bepalen waar het gebruik van dieren kan worden beëindigd
  • het invoeren van een degelijk ethisch evaluatiesysteem als onderdeel van beleid inzake het gebruik van dieren, waardoor de transparantie, de verantwoordingsplicht en de doeltreffendheid van het regelgevingsproces worden vergroot
  • het bevorderen van de internationale harmonisatie en acceptatie van diervrije testmethoden bij nationale en internationale instanties en onderzoeksinstellingen
  • het overhevelen van financiering van dierproeven naar de ontwikkeling van diervrije methoden

PETA verzet zich tegen alle dierproeven en voert campagne voor de onmiddellijke stopzetting van het gebruik van alle dieren. Regelgevende en wetenschappelijke autoriteiten moeten het falen van dierproeven erkennen en, als eerste stap, onmiddellijk een einde maken aan alle dierproeven op ziekteonderzoeksterreinen waarvan bekend is dat dierproeven er geen resultaten opleveren die de mens helpen. Dat niet doen zou onethisch zijn, goede wetenschap in de weg staan, middelen verspillen en dieren schaden. Het is tijd voor de Research Modernisation Deal!

Roep de regering op om de Research Modernisation Deal te omarmen

Onderteken alsjeblieft onze petitie waarin we de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit – die verantwoordelijk is voor de Transitie Proefdiervrije Innovatie – aansporen de Research Modernisation Deal te omarmen om de overgang naar diervrije wetenschap in Nederland te versnellen.

Versnel de overgang naar innovatie zonder het gebruik van dieren

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag

Hooggeachte minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Ik schrijf u om mijn steun te betuigen aan het doel van Nederland om een voorloper te zijn op het gebied van diervrije innovatie. Wat een uitstekend, inspirerend, en tijdig doel! Klinische en epidemiologisch onderzoek bij de mens, op menselijk weefsel- en menselijke cellen gebaseerde onderzoeksmethoden, geavanceerde, betrouwbare menselijke patiëntsimulatoren en computermodellen hebben de potentie om betrouwbaarder, preciezer, goedkoper en humaner te zijn dan experimenten op dieren. Om de overgang naar innovatie zonder dieren met succes en sneller te doen verlopen, vraag ik u echter om een werkplan voor deze overgang te ontwikkelen met duidelijke doestellingen en tijdlijnen.

Om de overgang te versnellen, vraag ik u de volgende acties, zoals beschreven in PETA’s Research Modernisation Deal, te ondernemen:

1. Elimineer onmiddellijk het gebruik van dieren op gebieden waar reeds is aangetoond dat ze slechte 'modellen' voor de mens zijn.
2. Voer een programma van wetenschappelijke reviews in om verdere gebieden te identificeren waar het gebruik van dieren onmiddellijk kan worden beëindigd.
3. Zorg voor transparante en robuuste prospectieve en retrospectieve evaluaties van het gebruik van dieren.
4. Werk aan het harmoniseren en promoten van de internationale acceptatie van diervrije testmethoden.
5. Hevel de huidige financiering van dierproeven over naar onderzoek dat mensrelevante methoden gebruikt.

Bedankt voor uw bijdrage aan het helpen bereiken van een betere toekomst voor dieren en de menselijke gezondheid.

Hoogachtend,

[Voornaam] [Achternaam]
[Woonplaats], [Land]
[E-mail]

Voeg je naam toe

Velden met een sterretje (*) moeten worden ingevuld.

Contact houden
Als medestander van PETA help je nu al om dierenlevens te redden. Om je te laten zien hoe we de giften van onze donateurs goed gebruiken en om je informatie te verstrekken over manieren waarop je dieren kunt blijven helpen, inclusief hoe je lid kunt worden van PETA of bijdragen kunt overmaken om ons werk te steunen, kunnen we per post contact met je opnemen aan de hand van de gegevens die je in dit formulier hebt verstrekt.

Meld je aan voor e-mailupdates van PETA, waaronder:

Steun ons werk om dierenlevens te redden. Selecteer JA om e-mails te ontvangen, waaronder berichten over andere manieren om dieren te helpen, bijvoorbeeld door petities te ondertekenen en door PETA's levensreddende werk te financieren.

Ons volledige privacybeleid is hier te lezen. Je kunt de manier waarop we met je communiceren op elk gewenst moment wijzigen, inclusief om het aantal berichten dat we je sturen te verminderen of om je af te melden voor al onze communicatie. Neem daartoe hier contact met ons op. Huidige abonnees: je blijft e-mails ontvangen tenzij je je daar hier uitdrukkelijk voor afmeldt.