Dieren zijn niet van ons om op te experimenteren, te eten, te dragen, te gebruiken voor amusement of te mishandelen op welke manier dan ook.

Herstel de verbroken belofte: stop dierproeven

De Nederlandse overheid slaagt er niet in om de overstap naar innovatie zonder dieren te maken. In 2016 stelde de toenmalige staatssecretaris van Economische Zaken zich ten doel dat het land in 2025 koploper zou zijn op het gebied van innovatie zonder dierproeven, maar toch is het dierproefgebruik niet afgenomen.

Sinds 2016 – toen de ambitie werd aangekondigd om wettelijk voorgeschreven toxiciteitsproeven op dieren tegen 2025 te beëindigen en toonaangevend te zijn op het gebied van innovatie zonder dieren – is het aantal procedures dat op dieren wordt uitgevoerd gelijk gebleven, behalve in 2017, toen het aantal juist toenam. Schandalig genoeg heeft de veel geroemde ambitie ook een stap terug gedaan. Er wordt niet meer gesproken over de deadline van 2025, en het lijkt erop dat de nieuwe aanpak van Nederland is om eerst diervrije methoden te ontwikkelen voordat er een einde komt aan dierproeven – wat nog tientallen jaren kan duren.

Een op dieren gebaseerde aanpak van de toxiciteitsbeoordeling van chemische stoffen is problematisch – sommige testmethoden dateren van 50 tot 60 jaar geleden. In een doorslaggevend rapport van de Amerikaanse National Academy of Sciences wordt opgemerkt dat de huidige aanpak voor de beoordeling van de veiligheid van chemische stoffen – waarbij meestal grote aantallen dieren worden gebruikt – tijdrovend en duur is, wat leidt tot een overbelast systeem.

De Nederlandse regering lijkt de urgentie van het beëindigen van dierproeven niet in te zien. Zolang deze experimenten toegestaan zijn, worden dieren nog steeds blootgesteld aan ellende, wordt belastinggeld verspild en blijven veiligheidsbeoordelingen gebaseerd op een ineffectief systeem.

Onderteken alsjeblieft onze petitie waarin we er bij de nieuwe Nederlandse regering op aandringen om de oorspronkelijke doelstelling om dierproeven uit te faseren en tegen 2025 een echte wereldleider te worden op het gebied van innovatie zonder dieren opnieuw in te voeren.

Ook als je niet in Nederland woont, zullen dieren baat hebben bij je handtekening.

Hooggeachte Minister,
 
Nederland laat het afweten als het gaat om haar doel wereldleider te worden op het gebied van dierproefvrije innovatie. Sinds toenmalig staatssecretaris van Economische Zaken Martijn van Dam de doelstelling in 2016 aankondigde is de afname van het aantal dierproeven gestagneerd. Afgaande op de zelfevaluatie van de Transitie Proefdiervrije Innovatie lijkt het erop dat Nederland eerst alternatieve testmethoden wil ontwikkelen en pas daarna wil stoppen met dierproeven, wat nog tientallen jaren kan duren. Door ondoelmatige dierproeven te laten voortbestaan, worden zowel mens als dier tekortgedaan. Ambitieuze tijdschema’s zijn van vitaal belang om een belangrijk impuls te geven aan verandering, en het achterwege laten van concrete doelstellingen houdt de medische vooruitgang tegen.
 
Ik dring er bij u op aan om van Nederland een echte wereldleider te maken op het gebied van diervrije innovatie door het volgende te doen:
  • Zinvolle termijnen herstellen voor de uitfasering van het gebruik van dieren bij wettelijk verplichte veiligheidstesten op chemicaliën, voedingsingrediënten, pesticiden en (dier)geneesmiddelen en het uitbrengen van biologische middelen, zoals vaccins, zoals aanbevolen door het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid
  • Een duidelijke strategie ontwikkelen met mijlpalen en tijdlijnen voor de uitfasering van dierproeven in biomedisch onderzoek, onderwijs en opleiding 
  • Een echte wereldleider worden in dierproefvrije innovatie door de financiering te verschuiven van dierproefonderzoek naar dierproefvrij onderzoek
 
Onderneem alstublieft actie om dierproeven onmiddellijk uit te faseren.
 
Met vriendelijke groet,

Onderteken nu

Velden met een sterretje (*) moeten worden ingevuld.

Contact houden
Als medestander van PETA help je nu al om dierenlevens te redden. Om je te laten zien hoe we de giften van onze donateurs goed gebruiken en om je informatie te verstrekken over manieren waarop je dieren kunt blijven helpen, inclusief hoe je lid kunt worden van PETA of bijdragen kunt overmaken om ons werk te steunen, kunnen we per post contact met je opnemen aan de hand van de gegevens die je in dit formulier hebt verstrekt.

Meld je aan voor e-mailupdates van PETA, waaronder:

Steun ons werk om dierenlevens te redden. Selecteer JA om e-mails te ontvangen, waaronder berichten over andere manieren om dieren te helpen, bijvoorbeeld door petities te ondertekenen en door PETA's levensreddende werk te financieren.

Ons volledige privacybeleid is hier te lezen. Je kunt de manier waarop we met je communiceren op elk gewenst moment wijzigen, inclusief om het aantal berichten dat we je sturen te verminderen of om je af te melden voor al onze communicatie. Neem daartoe hier contact met ons op. Huidige abonnees: je blijft e-mails ontvangen tenzij je je daar hier uitdrukkelijk voor afmeldt.