Dieren zijn niet van ons om op te experimenteren, te eten, te dragen, te gebruiken voor amusement of te mishandelen op welke manier dan ook.

Help de gedwongen zwemtest op Nederlandse universiteiten te verbieden

In verschillende universitaire laboratoria in Nederland laten proefnemers doodsbange muizen of ratten in onontkoombare bekers water vallen en dwingen ze de paniekerige, vermoeide dieren te zwemmen voor hun leven.

Deze test heet de gedwongen zwemtest en is slechte wetenschap.

De paniekerige dieren worden gedrogeerd met een teststof. Ze proberen wanhopig te ontsnappen, krabben en klauwen aan de zijkanten van de bak of duiken onder water op zoek naar een uitgang. Ze peddelen verwoed en proberen het hoofd boven water te houden. 

De experimenteerders meten hoe lang het duurt voordat ze stoppen met worstelen en beginnen te drijven, met het argument dat degenen die minder lang zwemmen in een staat van ‘wanhoop’ verkeren.

De test zou representatief moeten zijn voor menselijke depressie en de werkzaamheid van antidepressiva moeten kunnen bepalen. Dat is net zo belachelijk als het klinkt en de proef is de laatste tijd op grote schaal bekritiseerd en afgekeurd.

Bedrijven stoppen met de test

Na besprekingen met internationale PETA-entiteiten kondigden DSM Nutrition, Johnson & Johnson, Bayer, GlaxoSmithKline, AbbVie, Roche, AstraZeneca, Novo Nordisk A/S, Boehringer Ingelheim, Pfizer en Bristol Myers Squibb aan dat ze de gedwongen zwemtest niet langer uitvoeren noch een andere partij betalen om de proef uit te voeren. Maar helaas wordt de test dus wel nog uitgevoerd op verschillende universiteiten in Nederland.

Waarom gebeurt dit nog in Nederland?

De gedwongen zwemtest is slechts het topje van de ijsberg van wrede dierproeven die niet voorspellen wat er bij mensen gebeurt en ons dus geen nieuwe werkzame medicijnen of behandelmethoden opleveren. Ondanks haar belofte daarover lijkt de overheid de urgentie van het beëindigen van dierproeven niet in te zien. Zolang deze experimenten mogen doorgaan, worden dieren nog steeds het slachtoffer van mishandeling, wordt het geld van de belastingbetaler verspild en blijven patiënten verstoken van doeltreffende behandelingen voor hun aandoening.

Teken alsjeblieft onze petitie waarmee we er bij de nieuwe regering op aandringen om het oorspronkelijke doel om dierproeven uit te faseren en uiterlijk in 2025 een echte wereldleider te worden op het gebied van diervrije innovatie in ere te herstellen. 

Hooggeachte Minister,
 
Nederland laat het afweten als het gaat om haar doel wereldleider te worden op het gebied van dierproefvrije innovatie. Sinds toenmalig staatssecretaris van Economische Zaken Martijn van Dam de doelstelling in 2016 aankondigde is de afname van het aantal dierproeven gestagneerd. Afgaande op de zelfevaluatie van de Transitie Proefdiervrije Innovatie lijkt het erop dat Nederland eerst alternatieve testmethoden wil ontwikkelen en pas daarna wil stoppen met dierproeven, wat nog tientallen jaren kan duren. Door ondoelmatige dierproeven te laten voortbestaan, worden zowel mens als dier tekortgedaan. Ambitieuze tijdschema’s zijn van vitaal belang om een belangrijk impuls te geven aan verandering, en het achterwege laten van concrete doelstellingen houdt de medische vooruitgang tegen.
 
Ik dring er bij u op aan om van Nederland een echte wereldleider te maken op het gebied van diervrije innovatie door het volgende te doen:
  • Zinvolle termijnen herstellen voor de uitfasering van het gebruik van dieren bij wettelijk verplichte veiligheidstesten op chemicaliën, voedingsingrediënten, pesticiden en (dier)geneesmiddelen en het uitbrengen van biologische middelen, zoals vaccins, zoals aanbevolen door het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid
  • Een duidelijke strategie ontwikkelen met mijlpalen en tijdlijnen voor de uitfasering van dierproeven in biomedisch onderzoek, onderwijs en opleiding 
  • Een echte wereldleider worden in dierproefvrije innovatie door de financiering te verschuiven van dierproefonderzoek naar dierproefvrij onderzoek
 
Onderneem alstublieft actie om dierproeven onmiddellijk uit te faseren.
 
Met vriendelijke groet,

Onderteken nu

Velden met een sterretje (*) moeten worden ingevuld.

Contact houden
Als medestander van PETA help je nu al om dierenlevens te redden. Om je te laten zien hoe we de giften van onze donateurs goed gebruiken en om je informatie te verstrekken over manieren waarop je dieren kunt blijven helpen, inclusief hoe je lid kunt worden van PETA of bijdragen kunt overmaken om ons werk te steunen, kunnen we per post contact met je opnemen aan de hand van de gegevens die je in dit formulier hebt verstrekt.

Meld je aan voor e-mailupdates van PETA, waaronder:

Steun ons werk om dierenlevens te redden. Selecteer JA om e-mails te ontvangen, waaronder berichten over andere manieren om dieren te helpen, bijvoorbeeld door petities te ondertekenen en door PETA's levensreddende werk te financieren.

Ons volledige privacybeleid is hier te lezen. Je kunt de manier waarop we met je communiceren op elk gewenst moment wijzigen, inclusief om het aantal berichten dat we je sturen te verminderen of om je af te melden voor al onze communicatie. Neem daartoe hier contact met ons op. Huidige abonnees: je blijft e-mails ontvangen tenzij je je daar hier uitdrukkelijk voor afmeldt.