Dieren zijn niet van ons om te eten, dragen, gebruiken voor experimenten of amusement noch om te mishandelen op welke manier dan ook.

Schandalig! Nog steeds geen afname van het aantal dierproeven in Nederland: bijna 450.000 dierproeven uitgevoerd

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft statistieken gepubliceerd over het aantal dierproeven dat in 2020 voor ‘wetenschappelijke’ doeleinden is uitgevoerd. De aantallen bleven opnieuw een jaar stagneren – in totaal vonden er 448.798 dierproeven plaats, dus zelfs 142 meer dan in 2019. In de afgelopen vijf jaar is er vrijwel geen vooruitgang geboekt bij het terugdringen van het gebruik van dieren voor experimenten.

Na te hebben geleden in experimenten, wordt de overgrote meerderheid van de dieren gedood.

Naast deze hartverscheurende cijfers werden er in 2020 398.036 dieren gefokt en gedood zonder dat ze voor experimenten werden gebruikt, omdat ze niet aan de eisen voldeden – ze waren van het verkeerde geslacht of hadden de verkeerde genen – of als gevolg van overmatig fokken.

Beëindig dit dierenleed

Deze statistieken vertegenwoordigen een waslijst aan leed. Dieren kunnen worden vergiftigd, vergast, gedrogeerd, verminkt, verlamd, of gefokt om tumoren te ontwikkelen. Het gebruik van dierproeven is geen betrouwbare methode om te voorspellen wat er met mensen of het milieu gebeurt, en pogingen daartoe kunnen zelfs gevaarlijk zijn. Daarom had Nederland in 2016 de lovenswaardige ambitie om alle dierproeven geleidelijk af te schaffen en in 2025 internationaal koploper te zijn op het gebied van dierproefvrije innovatie. 

Om dit doel te bereiken, werd in 2018 de Transitie proefdiervrije innovatie (TPI) opgezet. Helaas bracht de start van TPI een verandering in de missie met zich mee van koploper zijn naar voorloper zijn en werd de deadline van 2025 geschrapt. De beloften van 2016 werden verbroken en de stagnatie in het aantal proeven op dieren toont aan dat de huidige aanpak niet leidt tot vermindering en vervanging van dieren in experimenten.

We hebben nu een uitfaseringsstrategie nodig

De huidige stagnatie kan alleen worden overwonnen door een dramatische paradigmaverschuiving. Wij dringen er bij de nieuwe regering op aan onmiddellijk een einde te maken aan dierproeven waarvan reeds is aangetoond dat zij weinig tot niets opleveren aan gezondheidsvoordelen voor de mens, met wetenschappers samen te werken om betrouwbare, voor de mens relevante niet-dierlijke methoden te omarmen en verder te ontwikkelen, en de financiering daarvan te faciliteren. We roepen de nieuwe regering ook op om onze Research Modernisation Deal te omarmen, een strategie voor het moderniseren van onderzoek en het beëindigen van experimenten op dieren die, indien uitgevoerd, niet alleen het lijden van honderdduizenden muizen, ratten, honden, primaten, konijnen, vissen en andere dieren zou voorkomen, maar ook mensen ten goede zou komen.

Help nu!

Onderteken alsjeblieft onze petitie waarin wij de nieuwe regering oproepen de verbroken beloften van 2016 te herstellen en een strategie met bindende doelen en tijdlijnen in te voeren om alle dierproeven uit te faseren.

Hooggeachte Minister,
 
Nederland laat het afweten als het gaat om haar doel wereldleider te worden op het gebied van dierproefvrije innovatie. Sinds toenmalig staatssecretaris van Economische Zaken Martijn van Dam de doelstelling in 2016 aankondigde is de afname van het aantal dierproeven gestagneerd. Afgaande op de zelfevaluatie van de Transitie Proefdiervrije Innovatie lijkt het erop dat Nederland eerst alternatieve testmethoden wil ontwikkelen en pas daarna wil stoppen met dierproeven, wat nog tientallen jaren kan duren. Door ondoelmatige dierproeven te laten voortbestaan, worden zowel mens als dier tekortgedaan. Ambitieuze tijdschema’s zijn van vitaal belang om een belangrijk impuls te geven aan verandering, en het achterwege laten van concrete doelstellingen houdt de medische vooruitgang tegen.
 
Ik dring er bij u op aan om van Nederland een echte wereldleider te maken op het gebied van diervrije innovatie door het volgende te doen:
  • Zinvolle termijnen herstellen voor de uitfasering van het gebruik van dieren bij wettelijk verplichte veiligheidstesten op chemicaliën, voedingsingrediënten, pesticiden en (dier)geneesmiddelen en het uitbrengen van biologische middelen, zoals vaccins, zoals aanbevolen door het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid
  • Een duidelijke strategie ontwikkelen met mijlpalen en tijdlijnen voor de uitfasering van dierproeven in biomedisch onderzoek, onderwijs en opleiding 
  • Een echte wereldleider worden in dierproefvrije innovatie door de financiering te verschuiven van dierproefonderzoek naar dierproefvrij onderzoek
 
Onderneem alstublieft actie om dierproeven onmiddellijk uit te faseren.
 
Met vriendelijke groet,

Onderteken nu

Velden met een sterretje (*) moeten worden ingevuld.

Contact houden
Als medestander van PETA help je nu al om dierenlevens te redden. Om je te laten zien hoe we de giften van onze donateurs goed gebruiken en om je informatie te verstrekken over manieren waarop je dieren kunt blijven helpen, inclusief hoe je lid kunt worden van PETA of bijdragen kunt overmaken om ons werk te steunen, kunnen we per post contact met je opnemen aan de hand van de gegevens die je in dit formulier hebt verstrekt.

Meld je aan voor e-mailupdates van PETA, waaronder:

Steun ons werk om dierenlevens te redden. Selecteer JA om e-mails te ontvangen, waaronder berichten over andere manieren om dieren te helpen, bijvoorbeeld door petities te ondertekenen en door PETA's levensreddende werk te financieren.

Ons volledige privacybeleid is hier te lezen. Je kunt de manier waarop we met je communiceren op elk gewenst moment wijzigen, inclusief om het aantal berichten dat we je sturen te verminderen of om je af te melden voor al onze communicatie. Neem daartoe hier contact met ons op. Huidige abonnees: je blijft e-mails ontvangen tenzij je je daar hier uitdrukkelijk voor afmeldt.